• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
  • > CONCEPTUL SECANT
  • > DOMENII
  • > STATUT
  • Statutul Secant

   SECANT îşi propune să recomande şi să aplice următoarele principii fundamentale:

   Membrii SECANT sunt persoane fizice sau juridice care participă la proiectele derulate de SECANT. Participarea membrilor SECANT se face în baza actului de voinţă propriu şi al aprobării sale de către ceilalţi membri, în condiţiile respectării statutului şi ghidului etic SECANT.
   Membrii SECANT trebuie să dovedească şi să angajeze înţelegerea şi acceptarea conceptelor SECANT privind guvernarea securităţii, managementul riscurilor şi rezilienţa organizaţională. De asemenea, trebuie să dovedească şi să accepte conceptele SECANT în domeniul său de expertiză.
   Membrii SECANT trebuie să dovedească cel puţin:
   • cunoştinţe solide recunoscute în domeniul de expertiză, dobândite prin educaţie, instruire şi/sau experienţă; educaţie de fond în domeniul de expertiză şi de specializare în ultimii 5 ani;
   • actualitatea cunoştinţelor sale, inclusiv susţinută de participarea la proiecte recente în domeniul de expertiză;
   • cunoştinţe privind funcţionarea şi procesele de business/activitate ale instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul de expertiză, administraţiei centrale şi locale, a sectoarelor economice relevante, a asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor cu activitate în domeniul de expertiză.
   • cunoştinţe privind managementul proiectelor de consultanţă, precum şi al proiectelor din domeniul de expertiză;
   • cunoştinţe privind managementul informaţiilor, inclusiv managementul securităţii informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate;
   • cunoştinţe de management al riscului;
   • cunoştinţe privind mediului de business şi a principalii fiurnizori de servicii şi specialişti în domeniul de expertiză.

  • > ASOCIATII PROFESIONALE
 • SERVICII
 • CONTACT

Statutul Secant   _____________________________________________

Membrii SECANT sunt persoane fizice sau juridice care participă la proiectele derulate de SECANT. Participarea membrilor SECANT se face în baza actului de voinţă propriu şi al aprobării sale de către ceilalţi membri, în condiţiile respectării statutului şi ghidului etic SECANT.


Membrii SECANT trebuie să dovedească şi să angajeze înţelegerea şi acceptarea conceptelor SECANT privind guvernarea securităţii, managementul riscurilor şi rezilienţa organizaţională. De asemenea, trebuie să dovedească şi să accepte conceptele SECANT în domeniul său de expertiză.


Membrii SECANT trebuie să dovedească cel puţin:
• cunoştinţe solide recunoscute în domeniul de expertiză, dobândite prin educaţie, instruire şi/sau experienţă; educaţie de fond în domeniul de expertiză şi de specializare în ultimii 5 ani;
• actualitatea cunoştinţelor sale, inclusiv susţinută de participarea la proiecte recente în domeniul de expertiză;
• cunoştinţe privind funcţionarea şi procesele de business/activitate ale instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul de expertiză, administraţiei centrale şi locale, a sectoarelor economice relevante, a asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor cu activitate în domeniul de expertiză.
• cunoştinţe privind managementul proiectelor de consultanţă, precum şi al proiectelor din domeniul de expertiză;
• cunoştinţe privind managementul informaţiilor, inclusiv managementul securităţii informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate;
• cunoştinţe de management al riscului;
• cunoştinţe privind mediului de business şi a principalii fiurnizori de servicii şi specialişti în domeniul de expertiză.