Analiza risc la securitate fizica
conform HG301/2012  ___________________________

SECANT SECURITY este licentiată de IGPR pentru activităţile de proiectare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de alarmare la efracţie.

Elaborarea analizei de risc la securitate fizică implică, în general parcurgerea următoarelor etape:

• definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscul la securitate fizică al unităţii;
• stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
• identificarea surselor de risc la securitate fizică, a zonelor de impact, evenimentelor şi cauzelor riscului, şi potenţialele consecinţe;
• identificarea măsurilor de control al riscului existente în organizaţie;
• analizarea riscului la securitate fizică;
• estimarea riscului unităţii;
• întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscului la securitate fizică;
• stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional.


Analiza de risc la securitate fizică cuprinde raportul de evaluare şi tratare a riscului la securitate fizică si, după caz, grila de evaluare specifică obiectului de activitate.