Comunicatii securizate  ___________________________________

Comunicaţiile reprezintă o componentă majoră a infrastructurii oricărei organizaţii. Securitatea comunicaţiilor este strâns legată de securitatea informaţiei şi se referă la asigurarea confidenţialităţi, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii şi nerepudierii acesteia.
Securitatea comunicaţiilor se realizează printr-un complex de măsuri dimensionat în corelaţie cu tipul de comunicaţii (voce, date, imagini etc.), analiza de risc asociată şi tehnologiile utilizate.
Dintre măsurile de securitate a comunicaţiilor cele mai răspândite sunt:
 controlul căilor de comunicaţii;
 criptarea;
 măsuri de securitate informatică;
 atenuarea radiaţiilor parazite (TEMPEST);
 detectarea şi/sau împiedicarea tentativelor de interceptare.
Securitatea comunicaţiilor este o componentă importantă în cadrul protecţiei surselor generatoare de informaţii clasificate.