• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
 • SECURITATE FIZICA
  • ANALIZA RISC
  • PROIECTARE
  • INSTALARE
  • MENTENANTA
  • EVALUARE
  • SERV. PROT&ALARMARE EFRACTIE
  • SIST. DETECTIE/SEMNAL. INCENDIU
  • CTRL ACC. PERS./MASINILOR
  • TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
  • CONTROL ANTITERORIST
  • COMUNICATII SECURIZATE
  • DISPECERATE FIXE SI MOBILE

   Dispecerate fixe si mobile

   Dispeceratele de securitate sunt puncte de centralizare şi prezentare sintetică a informaţiilor, comandă şi control cu scopul de a monitoriza starea de securitate, de a sprijini intervenţia în caz de eveniment sau situaţie de urgenţă, de a asigura infrastructură pentru rezervarea activităţii operaţionale, după caz.

   Dispeceratele pot fixe sau mobile. Dispeceratele mobile sunt, de regulă, amenajate în containere sau pe autovehicule cu scopul de a putea fi mutate cu rapiditate în sau din zona afectată.

   Dispeceratele cuprind de regulă:
    echipamente IT&C amplasate intr-o cameră tehnică sau, după caz, un centru de date;
    sinoptic grafic cu afisare de informatii in timp real;
    asistenta dependenta de context pentru sprijinirea si orientarea operatorului;
    jurnal de semnalizari si activitate a operatorilor;
    posturi de lucru pentru personal în caz de necesitate;
    cameră de stat major.

   Dispeceratele de securitate asigură funcţii de:
    centralizare semnalizări, culegere date de la locul evenimentului;
    prezentarea informaţiilor din teren în formă sintetică, asociat cu informaţii de localizare (hărţi vectoriale) şi informaţii de stare (tablou de bord);
    posibilitatea consultării unor baze de date relevante;
    comunicaţii redundante, multimodale cu echipele de interventie, primi respondenţi şi terţe părţi interesate;
    instrumente de simulare a răspunsului (serious gaming);
    instrumente de instruire şi exersare.

 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Dispecerate fixe si mobile  _____________________________

Dispeceratele de securitate sunt puncte de centralizare şi prezentare sintetică a informaţiilor, comandă şi control cu scopul de a monitoriza starea de securitate, de a sprijini intervenţia în caz de eveniment sau situaţie de urgenţă, de a asigura infrastructură pentru rezervarea activităţii operaţionale, după caz.
Dispeceratele pot fixe sau mobile. Dispeceratele mobile sunt, de regulă, amenajate în containere sau pe autovehicule cu scopul de a putea fi mutate cu rapiditate în sau din zona afectată.
Dispeceratele cuprind de regulă:
 echipamente IT&C amplasate intr-o cameră tehnică sau, după caz, un centru de date;
 sinoptic grafic cu afisare de informatii in timp real;
 asistenta dependenta de context pentru sprijinirea si orientarea operatorului;
 jurnal de semnalizari si activitate a operatorilor;
 posturi de lucru pentru personal în caz de necesitate;
 cameră de stat major.
Dispeceratele de securitate asigură funcţii de:
 centralizare semnalizări, culegere date de la locul evenimentului;
 prezentarea informaţiilor din teren în formă sintetică, asociat cu informaţii de localizare (hărţi vectoriale) şi informaţii de stare (tablou de bord);
 posibilitatea consultării unor baze de date relevante;
 comunicaţii redundante, multimodale cu echipele de interventie, primi respondenţi şi terţe părţi interesate;
 instrumente de simulare a răspunsului (serious gaming);
 instrumente de instruire şi exersare.