Evaluare    ______________________________________________

SECANT SECURITY este licentiată de IGPR pentru activităţile de proiectare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de alarmare la efracţie.

SECANT SECURITY dispune de specialişti polivalenţi cu o bogată experienţă în instalarea şi întreţinerea de sisteme integrate de amploare şi complexitate medie şi mare, inclusiv echipamente şi sisteme unicat.

SECANT SECURITY oferă servicii de evaluare a sistemelor de:
• supraveghere, paza si alarmare
detecţia şi semnalizarea efracţiei şi agresiunii;
detecţia şi semnalizarea incendiului;
• stingerea automată a incendiului;
• control al accesului persoanelor şi autovehiculelor;
• televiziune cu circuit închis;
• control antiterorist.
• comunicatii securizate – voce, date, imagini, ambientale;
• dispecerate fixe si mobile.

Evaluarea se face pornind de la documentel de intrare(analiza de risc, caiet de sarcini, proiect tehnic si/sau de execuţie etc.) şi analizează, după caz, acurateţea execuţiei, respectarea integrală a cerinţelor tehnico-operative, serviciile de instruire şi întreţinere.