• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI

   Managementul riscului

     • Organizaţiile există cu un anumit scop - prestarea unui serviciu, sau obţinerea unor rezultate specifice.

    ◊ În sectorul privat, scopul primordial al oricărei organizaţii este în general legat de sporirea valorii pe care acţionarii o primesc de la organizaţie;

    ◊ în sectorul public interesul se pune pe asigurarea unui serviciu sau oferirea către publicul larg a unui beneficiu. Indiferent care este scopul unei organizaţii, modul de atingere a obiectivelor este grevat de incertitudine, care poate deveni fie o barieră în calea succesului, fie o oportunitate.

     • Riscul este definit drept incertitudinea unui rezultat, îmbrăcând forma unei oportunităţi de natură pozitivă sau a unei ameninţări la adresa unor acţiuni sau evenimente. Managementul riscurilor include identificarea şi evaluarea riscurilor ("riscul inerent") şi modul de a reacţiona în faţa riscurilor. Resursele disponibile în procesul de management al riscurilor sunt limitate, astfel încât se va urmări un răspuns optim la risc, într-o anumite ordine de priorităţi care derivă din evaluarea riscurilor.

    • Riscurile nu pot fi în nici un fel evitate, iar fiecare organizaţie trebuie să ia măsurile necesare gestionării riscurilor până la un nivel confirmat şi considerat tolerabil. Managementul riscului poate fi aplicat întregii organizaţii, în toate domeniile şi la toate nivelurile sale, în orice moment, precum şi funcţiilor, proiectelor şi activităţilor specifice.

    • Managementul riscurilor de securitate prezintă aspecte particulare în special în ceea ce priveşte analiza expunerii la risc şi mijloacele de control al riscurilor.

  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Managementul riscului   _________________________________


• Organizaţiile există cu un anumit scop - prestarea unui serviciu, sau obţinerea unor rezultate specifice.
 ◊ În sectorul privat, scopul primordial al oricărei organizaţii este în general legat de sporirea valorii pe care acţionarii o primesc de la organizaţie;
 ◊ în sectorul public interesul se pune pe asigurarea unui serviciu sau oferirea către publicul larg a unui beneficiu. Indiferent care este scopul unei organizaţii, modul de atingere a obiectivelor este grevat de incertitudine, care poate deveni fie o barieră în calea succesului, fie o oportunitate.
• Riscul este definit drept incertitudinea unui rezultat, îmbrăcând forma unei oportunităţi de natură pozitivă sau a unei ameninţări la adresa unor acţiuni sau evenimente. Managementul riscurilor include identificarea şi evaluarea riscurilor ("riscul inerent") şi modul de a reacţiona în faţa riscurilor. Resursele disponibile în procesul de management al riscurilor sunt limitate, astfel încât se va urmări un răspuns optim la risc, într-o anumite ordine de priorităţi care derivă din evaluarea riscurilor.
• Riscurile nu pot fi în nici un fel evitate, iar fiecare organizaţie trebuie să ia măsurile necesare gestionării riscurilor până la un nivel confirmat şi considerat tolerabil. Managementul riscului poate fi aplicat întregii organizaţii, în toate domeniile şi la toate nivelurile sale, în orice moment, precum şi funcţiilor, proiectelor şi activităţilor specifice.
• Managementul riscurilor de securitate prezintă aspecte particulare în special în ceea ce priveşte analiza expunerii la risc şi mijloacele de control al riscurilor.