• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE

   Plan de securitate al operatorului de infrastructuri critice

   Opţional, asistenţă tehnică pentru identificarea şi negocierea ICN/ICE;

     1. Audit privind procesul de management al riscurilor în general şi de management al riscurilor de securitate în special;

     2. Asistenţă tehnică pentru instituirea sau, după caz, actualizarea procesului de management al riscurilor la specificul ICN/ICE desemnate;

     3. Identificarea activelor aparţinând de ICN/ICE desemnate;

     4. Auditarea mijloacelor de control al riscurilor existente în raport cu activele critice;

     5. Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor ICN/ICE din responsabilitate; formalizarea şi negocierea cu autoritatea publică responsabilă; se vor avea în vedere scenarii de risc plauzibile in context de alertă graduală;

     6. Elaborarea unui plan de tratare a riscurilor, susţinut, după caz de analize cost beneficiu; selectarea măsurilor de securitate se va realiza pe baza rezultatelor auditului de la pc. 4 şi a reglementărilor relevante în domeniile securitate fizică, securitate a informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate, managementul situaţiilor de urgenţă şi criză şi al continuităţii, securitatea la incendiu, securitatea informatică, securitatea persoanei, managementul securităţii;

     7. Elaborarea unui plan de măsuri de protecţie şi securitate a ICN/ICE; se va avea in vedere răspunsul gradual;

     8. Formalizarea PSO;

     9. Opţional, asistenţă pentru instituirea cadrului organizatoric necesar îndeplinirii sarcinilor privind protecţia ICN/ICE;

     10. Opţional, analiză de impact, studii de (inter)dependenţă, studii de rezilienţă.

  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Plan de securitate al operatorului de infrastructuri critice   ______________________________________

Opţional, asistenţă tehnică pentru identificarea şi negocierea ICN/ICE;

  1. Audit privind procesul de management al riscurilor în general şi de management al riscurilor de securitate în special;

  2. Asistenţă tehnică pentru instituirea sau, după caz, actualizarea procesului de management al riscurilor la specificul ICN/ICE desemnate;

  3. Identificarea activelor aparţinând de ICN/ICE desemnate;

  4. Auditarea mijloacelor de control al riscurilor existente în raport cu activele critice;

  5. Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor ICN/ICE din responsabilitate; formalizarea şi negocierea cu autoritatea publică responsabilă; se vor avea în vedere scenarii de risc plauzibile in context de alertă graduală;

  6. Elaborarea unui plan de tratare a riscurilor, susţinut, după caz de analize cost beneficiu; selectarea măsurilor de securitate se va realiza pe baza rezultatelor auditului de la pc. 4 şi a reglementărilor relevante în domeniile securitate fizică, securitate a informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate, managementul situaţiilor de urgenţă şi criză şi al continuităţii, securitatea la incendiu, securitatea informatică, securitatea persoanei, managementul securităţii;

  7. Elaborarea unui plan de măsuri de protecţie şi securitate a ICN/ICE; se va avea in vedere răspunsul gradual;

  8. Formalizarea PSO;

  9. Opţional, asistenţă pentru instituirea cadrului organizatoric necesar îndeplinirii sarcinilor privind protecţia ICN/ICE;

  10. Opţional, analiză de impact, studii de (inter)dependenţă, studii de rezilienţă.