• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA

   Securitatea Fizica

   • În conformitate cu HG nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, sistemele tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi elelctronică a obiectivului protejat. Un sistem tehnic de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei include mijloace de protecţie mecano-fizică şi instalaţii electronice de detecţie şi alarmare la efracţie şi agresiune, control al accesului şi televiziune cu circuit închis.
   Legislaţia română în domeniul protecţiei persoanelor şi bunurilor reglementează domeniul tehnicii de securitate şi al serviciilor de pază şi protecţie, instituind cerinţe pentru societăţile comerciale din domeniu, dar şi exigenţe privind calitatea serviciilor prestate. De asemenea, regelementările legale statuează responsabilitatea conducătorilor organizaţiilor de a lua măsuri pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor şi include cerinţe minime care trebuie respectate pentru anumite tipuri de obiective: unităţi financiar-bancare; supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari; case de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare; instituţii de utilitate publică; spaţii destinate manifestărilor culturale ori sportive; spaţii de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere.

   • Pentru alte tipuri de obiective reglementările menţionate prevăd o analiză a riscurilor în prealabil dar nu tratează modalitatea de realizare a acestei activităţi şi nici nu specifică clar responsabilităţile şi modalităţile de control şi sancţionare a celor care nu respectă aceste cerinţe.

   • Recomandările au în vedere situaţiile comune întâlnite în obiectivele menţionate şi instituie cerinţa ca echipamentele şi dispozitivele utilizate să fie certificate în raport cu standarde relevante ca element de control al asigurării calităţii în acest domeniu. Trebuie menţionat că au fost avute în vedere ameninţări leagate de infracţionalitatea de drept comun (furt, jaf, fraudă etc.) şi nu alte tipuri de ameninţari precum cea teroristă care impun alte exigenţe pentru a se asigura un nivel de securitate admisibil.

   • In practica internationala, Securitatea fizică este definită ca domeniul aplicativ al securităţii care prezintă atât măsuri pentru prevenirea cât şi pentru împiedicarea atacatorilor să aibă acces la obiective, resurse sau informaţii şi recomandări privind proiectarea infrastructurii pentru a opune rezistenţă la actele ostile. Masurile de securitate din acest domeniu includ sistemele tehnice de alarmare, mijloace mecano-fizice de protectie, servicii de paza si interventie si cadrul organizatoric de punere in valoare a acestora. Un aspect specific de securitate fizică, a obiectivelor cu cerinte ridicate de securitate precum cele din cadrul infrastructurilor critice este importanţa specială care trebuie acordată ameninţării teroriste în contextul general al ameninţărilor. Această abordare impune coniderarea mai multor niveluri de protecţie care să asigure descurajare‚ detectare‚ blocare‚ intârziere‚ răspuns‚ răspuns gradual.

  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Securitate fizica   ____________________________________________

• În conformitate cu HG nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, sistemele tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi elelctronică a obiectivului protejat. Un sistem tehnic de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei include mijloace de protecţie mecano-fizică şi instalaţii electronice de detecţie şi alarmare la efracţie şi agresiune, control al accesului şi televiziune cu circuit închis.
Legislaţia română în domeniul protecţiei persoanelor şi bunurilor reglementează domeniul tehnicii de securitate şi al serviciilor de pază şi protecţie, instituind cerinţe pentru societăţile comerciale din domeniu, dar şi exigenţe privind calitatea serviciilor prestate. De asemenea, regelementările legale statuează responsabilitatea conducătorilor organizaţiilor de a lua măsuri pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor şi include cerinţe minime care trebuie respectate pentru anumite tipuri de obiective: unităţi financiar-bancare; supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari; case de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare; instituţii de utilitate publică; spaţii destinate manifestărilor culturale ori sportive; spaţii de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere.

• Pentru alte tipuri de obiective reglementările menţionate prevăd o analiză a riscurilor în prealabil dar nu tratează modalitatea de realizare a acestei activităţi şi nici nu specifică clar responsabilităţile şi modalităţile de control şi sancţionare a celor care nu respectă aceste cerinţe.

• Recomandările au în vedere situaţiile comune întâlnite în obiectivele menţionate şi instituie cerinţa ca echipamentele şi dispozitivele utilizate să fie certificate în raport cu standarde relevante ca element de control al asigurării calităţii în acest domeniu. Trebuie menţionat că au fost avute în vedere ameninţări leagate de infracţionalitatea de drept comun (furt, jaf, fraudă etc.) şi nu alte tipuri de ameninţari precum cea teroristă care impun alte exigenţe pentru a se asigura un nivel de securitate admisibil.

• In practica internationala, Securitatea fizică este definită ca domeniul aplicativ al securităţii care prezintă atât măsuri pentru prevenirea cât şi pentru împiedicarea atacatorilor să aibă acces la obiective, resurse sau informaţii şi recomandări privind proiectarea infrastructurii pentru a opune rezistenţă la actele ostile. Masurile de securitate din acest domeniu includ sistemele tehnice de alarmare, mijloace mecano-fizice de protectie, servicii de paza si interventie si cadrul organizatoric de punere in valoare a acestora. Un aspect specific de securitate fizică, a obiectivelor cu cerinte ridicate de securitate precum cele din cadrul infrastructurilor critice este importanţa specială care trebuie acordată ameninţării teroriste în contextul general al ameninţărilor. Această abordare impune considerarea mai multor niveluri de protecţie care să asigure descurajare‚ detectare‚ blocare‚ intârziere‚ răspuns‚ răspuns gradual.