• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE

   Protectia informatiilor clasificate

   • Pentru domeniul public dar şi pentru companiile deţinute integral sau parţial de stat, precum şi pentru celelalte tipuri de organizaţii este obligatorie respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate. Sub aspectul cerinţelor de protecţie, informaţiile clasificate se diferenţiază după nivelul de clasificare, pe de o parte, şi după forma în care ele se regăsesc, pe de altă parte.

   • Informaţiile unei organizaţii se pot clasifica astfel:
   Informaţii clasificate – acele informaţii care necesită protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate şi care poartă identificatori specifici în acest sens. Acestea pot fi informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de servciu.
   Informaţiile secret de stat sunt informaţii care au nivelurile de secretizare:

   - SECRET – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune securităţii naţionale;

   - STRICT SECRET – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune grave securităţii naţionale;

   - STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale

   Informaţiile secret de serviciu sunt informaţii a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

   Informaţii neclasificate - care nu sunt destinate publicului şi care sunt protejate prin măsuri interne, specifice fiecărei organizaţii;

   Informaţii de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).

   Legislaţia naţională şi ordinele Directorului ORNISS cu privire la informaţiile clasificate (Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu etc.) exprimă cerinţe obligatorii pentru protecţia informaţiilor clasificate atât pentru cele pe suport hârtie, film, microfilm etc, cât şi pentru cele în formă electronică şi pentru sistemele informatice şi de comunicaţii în care acestea sunt arhivate, procesate şi transmise.

  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Protectia informatiilor clasificate   __________________

• Pentru domeniul public dar şi pentru companiile deţinute integral sau parţial de stat, precum şi pentru celelalte tipuri de organizaţii este obligatorie respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate. Sub aspectul cerinţelor de protecţie, informaţiile clasificate se diferenţiază după nivelul de clasificare, pe de o parte, şi după forma în care ele se regăsesc, pe de altă parte.

• Informaţiile unei organizaţii se pot clasifica astfel:
Informaţii clasificate – acele informaţii care necesită protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate şi care poartă identificatori specifici în acest sens. Acestea pot fi informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de servciu.
Informaţiile secret de stat sunt informaţii care au nivelurile de secretizare:

- SECRET – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune securităţii naţionale;

- STRICT SECRET – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune grave securităţii naţionale;

- STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ – informaţii a căror divulgare este de natură să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale

Informaţiile secret de serviciu sunt informaţii a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Informaţii neclasificate - care nu sunt destinate publicului şi care sunt protejate prin măsuri interne, specifice fiecărei organizaţii;

Informaţii de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).

Legislaţia naţională şi ordinele Directorului ORNISS cu privire la informaţiile clasificate (Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu etc.) exprimă cerinţe obligatorii pentru protecţia informaţiilor clasificate atât pentru cele pe suport hârtie, film, microfilm etc, cât şi pentru cele în formă electronică şi pentru sistemele informatice şi de comunicaţii în care acestea sunt arhivate, procesate şi transmise.