Structura de securitate   ___________________________________

• Analiza-diagnostic a nivelului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate;
• Dimensionare şi fundamentare structură de securitate;
• Elaborare planuri privind protectia impotriva scurgerii de informatii;
• Elaborare documentaţie cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii;
• Elaborare proceduri operaţionale de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii;
• Elaborare plan de continuare a activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme informatice şi de comunicaţii;
• Analiza riscurilor de securitate;
• Analiza vulnerabilitatilor;
• Asistenta pentru elaborare si urmarirea contractelor de servicii de securitate sau privind externalizare unor activitati care comporta cerinte si riscuri de securitate;
• Informare, instruire de securitate a personalului organizatiei si tertilor, in legatura cu conceptele si procedurile sistemului de securitate;
• Efectuarea de audituri de evaluare a eficacitatii si eficientei masurilor de securitate, a instalatiilor si serviciilor aferente;
• Elaborarea de scenarii de exercitii privind evaluarea diferitelor aspecte de securitate, asistenta privind derularea acestora, elaborarea rapoartelor de exercitiu, inclusiv propuneri de imbunatatire;
• Testarea, verificarea, expertizarea masurilor de securitate, inclusiv prin teste de penetrare;