• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE

   Legislatie de securitate

   • Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

   - Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
   - Legea nr. 9/2007, pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
   - Legea nr. 40/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
   - HG nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
   - HG nr. 1002/2015, privind modificarea și completarea HG nr. 301/2012 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 - paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
   - HG nr. 1486/2005, privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

   • Protecţia informaţiilor clasificate

   - Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate
   - HG nr. 585/2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
   - HG nr. 781/2002<, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
   - HG nr. 1576/2002, privind aprobarea listei cuprinzând informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare
   - HG nr. 1600/2002, privind obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat
   - HG 1349/2002, privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia informaţiilor clasificate

   • Protecţia impotriva incendiilor

   - Legea nr. 307/2006, privind protecţia impotriva incendiilor
   - HG nr. 1088/2000, pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă
   - HG nr. 1739/2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
   - HG nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
   - Ordin MIRA nr. 210/2007, pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor la incendiu
   - Ordin MIRA nr. 130/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

   - Ordin MIRA nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

   • Protecţia civilă

   - Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă
   - Legea nr. 329/2004, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgentă
   - HG nr. 547/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă
   - HG nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
   - HG nr. 1489/2004, privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

   • Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea OUG nr. 98/2010, privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Legislatie securitate   _______________________________________

• Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Legea nr. 9/2007, pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Legea nr. 40/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
HG nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
HG nr. 1002/2015, privind modificarea și completarea HG nr. 301/2012 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 - paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
HG nr. 1486/2005, privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

• Protecţia informaţiilor clasificate

Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate
HG nr. 585/2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
HG nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
HG nr. 1576/2002, privind aprobarea listei cuprinzând informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare
HG nr. 1600/2002, privind obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat
HG 1349/2002, privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia informaţiilor clasificate

• Protecţia impotriva incendiilor

Legea nr. 307/2006, privind protecţia impotriva incendiilor
HG nr. 1088/2000, pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă
HG nr. 1739/2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
HG nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
Ordin MIRA nr. 210/2007, pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor la incendiu
Ordin MIRA nr. 130/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordin MIRA nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

• Protecţia civilă

Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă
Legea nr. 329/2004, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgentă
HG nr. 547/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă
HG nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
HG nr. 1489/2004, privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

• Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea OUG nr. 98/2010, privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice