• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII

   Managementul continuitatii

   • Managementul continuităţii activităţii este un proces holistic ce identifică impacturile potenţiale care ameninţă organizaţia şi furnizează un cadru pentru dezvoltarea rezilienţei şi construirea capabilităţilor de răspuns efectiv în vederea salvgardării intereselor organizatiei şi terţilor cu care aceasta interacţionează, a reputaţiei organizatiei şi a activităţilor creatoare de valoare.

   • Procesul de management al continuităţii se axează pe două componente esenţiale:

   a. managementul programului de continuitate a activităţii, care se ocupă de crearea cadrului necesar pentru derularea activităţilor de elaborare, întreţinere şi exersare a planurilor de continuitate, respectiv de crearea capabilităţilor de management al continuităţii;

   b. planul de continuitate, rezultantă a procesului de management al continuităţii ce integreaza planurile de continuitate pentru fiecare activitate critică şi instrument de desfăşurare a capacităţii de management al continuităţii la producerea unui incident.

   Aceste două componente sunt interdependente în sensul că planul de continuitate este un produs al programului de management al continuităţii iar complexitatea şi resursele necesare pentru derularea programului de management al continuităţii depind de detalierea planului de continuitate.

   Planul de continuitate este instrumentul efectiv de răspuns la incident, rezultat al procesului de management al continuităţii. Scopul planului de continuitate este de a identifica în avans, cât de mult posibil, acţiunile şi resursele care sunt necesare pentru a permite organizaţiei să gestioneze cu succes orice întrerupere a activităţii, indiferent de cauza.

   Pentru situaţiile în care evenimentul perturbator evoluează în afara necesităţilor de management al întreruperilor şi reluarii activităţii în orizontul de timp stabilit, planul de continuitate va conţine o procedură de escaladare către un plan de management al incidentelor, axat de gestionarea crizei şi comunicarea internă şi externă.

   Standardele relevante sunt:
   • BS 25999-1:2006 - Code of practice for Business Continuity Management (viitorul standard ISO 22301);
   • ISO/PAS 22399:2007 - Societal security — Guideline for incident preparedness and operational continuity management;
   • BS 25777:2008 - Information and communications technology continuity management. Code of Practice.

  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE
 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Managementul continuitatii   ___________________________


• Managementul continuităţii activităţii este un proces holistic ce identifică impacturile potenţiale care ameninţă organizaţia şi furnizează un cadru pentru dezvoltarea rezilienţei şi construirea capabilităţilor de răspuns efectiv în vederea salvgardării intereselor organizatiei şi terţilor cu care aceasta interacţionează, a reputaţiei organizatiei şi a activităţilor creatoare de valoare.

• Procesul de management al continuităţii se axează pe două componente esenţiale:

a. managementul programului de continuitate a activităţii, care se ocupă de crearea cadrului necesar pentru derularea activităţilor de elaborare, întreţinere şi exersare a planurilor de continuitate, respectiv de crearea capabilităţilor de management al continuităţii;

b. planul de continuitate, rezultantă a procesului de management al continuităţii ce integreaza planurile de continuitate pentru fiecare activitate critică şi instrument de desfăşurare a capacităţii de management al continuităţii la producerea unui incident.

Aceste două componente sunt interdependente în sensul că planul de continuitate este un produs al programului de management al continuităţii iar complexitatea şi resursele necesare pentru derularea programului de management al continuităţii depind de detalierea planului de continuitate.

 

Planul de continuitate este instrumentul efectiv de răspuns la incident, rezultat al procesului de management al continuităţii. Scopul planului de continuitate este de a identifica în avans, cât de mult posibil, acţiunile şi resursele care sunt necesare pentru a permite organizaţiei să gestioneze cu succes orice întrerupere a activităţii, indiferent de cauza.

Pentru situaţiile în care evenimentul perturbator evoluează în afara necesităţilor de management al întreruperilor şi reluarii activităţii în orizontul de timp stabilit, planul de continuitate va conţine o procedură de escaladare către un plan de management al incidentelor, axat de gestionarea crizei şi comunicarea internă şi externă.

 

Standardele relevante sunt:
• BS 25999-1:2006 - Code of practice for Business Continuity Management (viitorul standard ISO 22301);
• ISO/PAS 22399:2007 - Societal security — Guideline for incident preparedness and operational continuity management;
• BS 25777:2008 - Information and communications technology continuity management. Code of Practice.