• ACASA
 • DESPRE
 • CONCEPTUL SECANT
 • CONSULTANTA SECURITATE
  • INVESTITII, ACHIZITII
  • MANAGEMENTUL SECURITATII
  • STRUCTURA DE SECURITATE
  • STUDII
  • PLAN DE SECURITATE
  • LEGISLATIE SECURITATE
  • STANDARDE SECURITATE
  • TERMENI SI DEFINITII
  • SECURITATEA FIZICA
  • MANAGEMENTUL SEC. INFORMATIEI
  • PROTECTIA INF. CLASIFICATE
  • MANAGEMENTUL CONTINUITATII
  • MANAGEMENTUL RISCULUI
  • PROTECTIA INFR. CRITICE

   Protectia infrastructurilor critice

   • Infrastructura critică este definita ca element, sistem sau componenta a acestuia, care este esential pentru mentinerea functiilor vitale ale societatii, a sanatatii, sigurantei, securitatii, bunastarii sociale ori economice a persoanelor si a carui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel national ca urmare a incapacitatii de a mentine respectivele functii (Directiva CE114/2008; OU 98/2010)

   • În categoria ,,infrastructuri critice" sunt incluse, de regulă, toate structurile vitale ale unei societăţi, care, prin discontinuitatea lor aduc societatea în imposibilitatea de a-şi exercita funcţiunile:

   - sistemele de producere, transport şi distribuţie al energiei electrice;
   - sistemele de extracţie, prelucrare, depozitare şi transport ale petrolului, gazelor şi altor resurse primare de energie
   - obiectivele şi instalaţiile nucleare;
   - sistemele informatice şi de telecomunicaţii (reţelele de calculatoare, reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, Internetul);
   - deşeurile rezultate din activităţi economice de procesare/prelucrare a materialelor radioactive, toxice;
   - sistemele de aprovizionare cu apă (apa);
   - infrastructura şi mijloacele de comunicaţii (rutiere, aeriene, feroviare şi navale);
   - sistemele bancare, financiare şi de asigurări;
   - serviciile de sănătate (publică şi privată) şi de intervenţie în cazuri deosebite (incendii, calamităţi, dezastre, avarii).
   - valorile şi utilităţile publice de interes strategic;
   - autorităţi publice (preşedinţie, parlament, guvern, structurile informative etc.).

   • Programul European pentru Protectia Infrastructurilor Critice (EPCIP) enunta principiile si creaza cadrul organizatoric pentru actiunea comuna a Statelor membre si a operatorilor si detinatorilor de infrastrucuri critice. In Romania Ordonata de Urgenta nr.98/2010 asigura cadul legal necesar pentru actiunea corelata a Autoritatilor Publice Responsabile si a operatorilor de infrastrucuri critice.
   Din perspectiva protecţiei infrastructurilor critice, deţinător sau operator sunt acele entităţi cu responsabilităţi pentru investiţiile în sau operarea curentă a unui obiectiv particular, a unui sistem sau parte a sa identificate şi desemnate ca făcând parte din infrastructurile critice.
   • Directiva Consiliului nr. 2008/114/EC indentifică ca părţi principale ale cadrului organizatoric necesar planul de securitate al operatorului şi ofiţerul de legătură pentru securitate. Planul de securitate al operatorului include identificarea principalelor active, evaluarea riscurilor, precum şi selecţia şi prioritizarea măsurilor şi procedurilor care trebuie instituite în toate infrastructurile critice, iar ofiţerul de legătură pentru securitate are rolul de a îmbunătăţi comunicarea şi cooperarea cu autorităţile statului cu atribuţii în protecţia infrastructurilor critice.

 • SECURITATE FIZICA
 • CONSULTANTA MANAGEMENT
 • CONTACT

Protectia infrastructurilor critice   _____________________


• Infrastructura critică este definita ca element, sistem sau componenta a acestuia, care este esential pentru mentinerea functiilor vitale ale societatii, a sanatatii, sigurantei, securitatii, bunastarii sociale ori economice a persoanelor si a carui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel national ca urmare a incapacitatii de a mentine respectivele functii (Directiva CE114/2008; OU 98/2010)

• În categoria ,,infrastructuri critice" sunt incluse, de regulă, toate structurile vitale ale unei societăţi, care, prin discontinuitatea lor aduc societatea în imposibilitatea de a-şi exercita funcţiunile:

- sistemele de producere, transport şi distribuţie al energiei electrice;
- sistemele de extracţie, prelucrare, depozitare şi transport ale petrolului, gazelor şi altor resurse primare de energie
- obiectivele şi instalaţiile nucleare;
- sistemele informatice şi de telecomunicaţii (reţelele de calculatoare, reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, Internetul);
- deşeurile rezultate din activităţi economice de procesare/prelucrare a materialelor radioactive, toxice;
- sistemele de aprovizionare cu apă (apa);
- infrastructura şi mijloacele de comunicaţii (rutiere, aeriene, feroviare şi navale);
- sistemele bancare, financiare şi de asigurări;
- serviciile de sănătate (publică şi privată) şi de intervenţie în cazuri deosebite (incendii, calamităţi, dezastre, avarii).
- valorile şi utilităţile publice de interes strategic;
- autorităţi publice (preşedinţie, parlament, guvern, structurile informative etc.).

 

• Programul European pentru Protectia Infrastructurilor Critice (EPCIP) enunta principiile si creaza cadrul organizatoric pentru actiunea comuna a Statelor membre si a operatorilor si detinatorilor de infrastrucuri critice. In Romania Ordonata de Urgenta nr.98/2010 asigura cadul legal necesar pentru actiunea corelata a Autoritatilor Publice Responsabile si a operatorilor de infrastrucuri critice.
Din perspectiva protecţiei infrastructurilor critice, deţinător sau operator sunt acele entităţi cu responsabilităţi pentru investiţiile în sau operarea curentă a unui obiectiv particular, a unui sistem sau parte a sa identificate şi desemnate ca făcând parte din infrastructurile critice.
• Directiva Consiliului nr. 2008/114/EC indentifică ca părţi principale ale cadrului organizatoric necesar planul de securitate al operatorului şi ofiţerul de legătură pentru securitate. Planul de securitate al operatorului include identificarea principalelor active, evaluarea riscurilor, precum şi selecţia şi prioritizarea măsurilor şi procedurilor care trebuie instituite în toate infrastructurile critice, iar ofiţerul de legătură pentru securitate are rolul de a îmbunătăţi comunicarea şi cooperarea cu autorităţile statului cu atribuţii în protecţia infrastructurilor critice.